cho vay tín chấp ngân hàng bidv

Cách tra cứu quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT qua tin nhắn điện thoại. Kế toán cần lưu ý những thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH bắt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày