mua nha tai an duong hai phong

Cụ thể theo như Luật đất đai 2013 quy định tại điều 57 thì nếu thuộc các trường hợp sau mới được phép nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nông.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày