ngân hàng phương đông tuyển dụng - ngân hàng phương đông tuyển dụng:

(AZLAW) - Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên để khách. Khoản phí dịch vụ hàng tháng này không bao gồm thuế GTGT 10% hay bất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày