can vay tin chap - can vay tin chap:

Để được cho vay thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng Agribank, bạn cần chuẩn bị bộ hồ. Xem thêm: Thủ tục vay vốn ngân hàng Agribank năm 2018.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày