xem ngay sua nha tuoi giap ty

Khi vay vốn tín chấp, bạn cần biết quy trình giải ngân trong thời gian bao. Mỗi khi công ty cho vay đòi hỏi thêm hồ sơ hoặc tài liệu chứng minh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày