tổng đài 5566

Mua máy tính bảng trả góp 0%, Mua máy tính bảng trả góp lãi suất thấp 1%, Mua máy tính bảng trả góp 0 đồng. Samsung Galaxy Tab A plus 8" SPen (2019).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày