viet com ban

Trả lại thời gian - Hương Lan | Trả Lại Thời Gian Người Đăng: Hoàng Minh Khuê Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui Ngày xanh. Lời đăng bởi: hoangsuphu79.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày