vay tiền mặt nhanh

Tiền mệnh giá 500 nghìn thật với các đặc điểm nhận dạng sắc nét và. với đặc điểm tiền giả in trên giấy thường và phủ lớp nilon mỏng trên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày