vay tien voi cmnd va ho khau tư vấn tín dụng tín chấp là gì

Khách hàng đi vay tín chấp được vay bằng tiền mặt và trả góp cả gốc và lãi hàng. Trước tiên, hãy nhìn nhận lại những lợi ích mà vay tiêu dùng tín chấp mang lại.. Bạn không phải thế chấp bất kỳ tài sản nào mà chỉ cần chụp giấy CMND.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày