hình thức xử lý cho vay nặng lãi đề kiểm tra 1 tiết sinh học 8 chương 3

VPBank bắt tay với MobiFone ra mắt sản phẩm tài chính di động. hàng cũng sẽ được tiếp cận với các sản phẩm vay tiêu dùng không cần tài sản đảm bảo tại. được số tiền mình có thể vay để chủ động trong các kế hoạch tài chính cá nhân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày