cua hang viettel store can tho ap fpt poly

Điều kiện đăng ký: - Thuê bao trả trước đang hoạt động 2 chiều trên mạng VinaPhone (áp dụng đăng ký qua SMS và trực tuyến). - Thuê bao trả sau đang hoạt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày