ngan hang vcb - ngan hang vcb:

Chợ vải Ninh Hiệp, Hà Nội. 7.332 lượt thích · 50.547 lượt đăng ký ở đây. Công ty dệt may.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày