lê trọng hiếu chuyển giới

Thủ tục vay tiền ngân hàng hay hồ sơ vay thường được chia theo các gói sản phẩm vay.. hợp đồng mua bán (nếu có), tờ khai/ thông báo lệ phí trước bạ… toàn. Lãi suất cơ sở áp dụng để làm căn cứ tính lãi suất cho vay.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày