tính từ trong tiếng nga

Siêu thị Điện máy XANH 146 Kim Mã, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, TP. Hà. Đình - Hà Nội. Siêu thị điện máy xanh tại Số 146 phố Kim Mã, phường Kim Mã, Địa chỉ:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày