gói viettel 2g 1 ngày

Sửa chập điện tủ điện 3 pha. Tách nguồn điện 3 pha, đi nguồn lại cho các tầng… Xử lý tình trạng lệch pha, cân lại nguồn điện 3 pha để điện áp ổn định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày