cho tot ga da dong thap

Ông Minh hỏi, theo hình thức hợp đồng trọn gói thì chủ đầu tư làm vậy. Trong quá trình thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng nếu phát.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày