cửa hàng viettel quảng trị

“Home Credit lừa đảo” là cụm từ khiến khá nhiều người phân vân khi. bằng cách chọn những điểm làm việc uy tín, không làm việc riêng với.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày