chuyen doi muc dich su dung dat - chuyen doi muc dich su dung dat:

Q1411 - Quần ống rộng nữ cho người trung tuổi. 300.000đ. QUẦN THUN TRUNG TUỔI CAO CẤP CÓ BIG SIZE.. Size 54-85kg Đầm Lụa Trung Niên In Hoa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày