vay theo bang luong ngan hang acb ung dung viettel 360

Đầu số CMND của các tỉnh thành trong cả nước.. Nai mã 27, Hà Tây (cũ) có mã 11. Sau đây là các đầu số: Hà Nội 01. TP.Hồ Chí Minh 02

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày