60 gjay

Quản lý ngành hàng Gia dụng, ICT chi nhánh Vinh – Nghệ An. VHC Corporation là chủ sở hữu và điều hành chuỗi Siêu thị điện máy HC, được xây dựng theo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày