bang so dem tu 1 den 10 điều kiện đăng ký hộ khẩu hà nội

Phương thức cho vay: Vay trả góp. 5. Số tiền trả góp: ….. và Home Credit (Bên cho vay) (“Hợp đồng”) và một số vấn đề liên quan đến giao.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày