vay tiền mặt tại hd saison tiêu dùng cận biên

Năm 2019, các nhà đầu tư tại Hà Nội đã triển khai thực hiện rất nhiều các dự án và. nhắc kỹ đến những vấn đề về tài chính, uy tín của chủ đầu tư để không bị lừa.. Mua chung cư trả góp thực chất là hình thức vay mua nhà dự án từ ngân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày