dịch vụ vay ngân hàng - dịch vụ vay ngân hàng:

Cần hỗ trợ về các sản phẩm và dịch vụ vay tại HSBC Việt Nam?. Sau khi Bên mua đã hoàn thành thủ tục thế chấp tài sản, Ngân hàng HSBC sẽ hủy phong tỏa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày