đà lạt tuyển dụng việc làm thu tuc lam cmnd - thu tuc lam cmnd:

Hướng dẫn tạo sổ cài và sổ chi tiết tiền mặt bằng excel - Truyền nghề kế toán xây dựng thực tế Đăng ký nhận thêm các bài học về kế toán.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày