đồng tháp tiền giang

VD: Tổng số liên kết pi và vòng ứng với công thức {C_5H_12_O2} Thank. bạn tính như thế nay nhe CT CxHyOzNtXk ( trong đó X là halogen)

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày