xem sieu nhan tiga

Tập 28 Ngàn Vàng Tiểu Thư - 100% Senorita (2019). năm trước một bà mẹ đẻ mướn cho Chủ tịch của tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn sinh được đứa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày