vay thế chấp nhà đất agribank

Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.. cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là các giấy tờ chứng minh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày