fpt long an - fpt long an:

Thủ tục đăng ký kết hôn nhanh nhất cần chuẩn bị những hồ sơ gì và làm sao cho nhanh nhất. Hướng dẫn Thủ tục đăng ký kết hôn trong ngày.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày