credit

Góc thư giãn ngoài trời này không cần quá rộng hay quá cầu kỳ mà bạn. nơi đây thành một góc thư giãn lý tưởng với tấm thảm, bộ bàn nước.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày