tiểu thư băng giá webtruyen

Sau khi đơn được duyệt, bạn sẽ nhận được tiền qua tài khoản ngân hàng. Nếu bạn cần vay nhanh trong ngày, hoặc có nhu cầu tiêu dùng trong tuần, đây.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày