thủ đức cách vay tiền trên mạng

Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân1.1 Quy trình cho vay tại chi nhánh1.1 Quy trình cho vay tại chi.. Quy trình cho vay của Ngân hàng Công thương Việt Nam VietinBank.. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày