vay vốn ngân hàng theo lương lienvietpostbank

Backup danh bạ(điều này giúp cho bạn có thể lưu trữ danh bạ của mình,. Nhập từ thẻ SIM : Nhập tất cả danh bạ từ thẻ SIM sang điện thoại.​. Bước 1 : Vào mục tin nhắn/ Nhấp phím menu(bên trái Home) / Chọn Nhập và.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày