vay ngân hàng mua ô tô hạch toán thế nào dk viettel goi noi mang - dk viettel goi noi mang:

MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 ĐỀ 1 Bài 1: Không dùng máy tính, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần : a/ sin 400.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày