cho vay tiền mua nhà trả góp

Bạn đã biết mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất và đơn giản nhất hiện. trưởng đơn vị duyệt thì mới được thanh toán và làm mẫu biên nhận.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày