vay tien homecredit đăng ký gói 3g viettel

Các bạn truy cập vào địa chỉ trang web rồi bấm vào. Nhập ít nhất 1 trong các thông tin bắt buộc sau: Mã hộ gia đình, Mã số BHXH,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày