lãi suất cho vay tín chấp vpbank

Chuyển đến Kiểm tra số dư tài khoản Vietcombank tại chi nhánh/phòng. - >>Tìm hiểu giờ làm việc của ngân hàng Vietcombank để có thẻ sắp xếp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày