thu tuc ly hon gom nhung gi

Giáo án điện tử Vật lý 6 bài 3. ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG A- MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS được ôn lại đơn vị đo thể tích chất lỏng. Biết kể tên 1 số dụng cụ

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày