thập nhất lang tập 2 muon mat cuoc doi tap 7

Cách thao tác, Tiện ích. *112#OK, Kiểm tra cứu. Lưu ý: Y có giá trị từ 1-3, là 1 trong 3 chu kỳ cước gần nhất cần tra cứu. » Hướng dẫn: Cách. Để kiểm tra số dư nợ của bạn từ tài khoản trả sau, soạn tin: TC gửi 9233 (miễn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày