tgdđ iphone 11

Thuận tiện: Chấp nhận cho vay mua xe kinh doanh mới và cũ (có thời gian sử dụng lên đến 3 năm). Ô tô mang thương. ​Xe ô tô mới: Thời hạn vay lên đến 5 năm; Xe ô tô cũ: Thời hạn vay lên đến 4 năm. Nhanh chóng:. Điều kiện vay vốn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày