bảng quản lý chi tiêu cá nhân bảng kê chi tiêu hàng tháng

bao nguoi tieu dung - Các bài viết về bao nguoi tieu dung, tin tức bao nguoi tieu. tieu dung và chia sẻ thông tin bao nguoi tieu dung trên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày