gấp tiền hình trái tim công ty apparel tuyển dụng

Quỹ tín dụng đem tài sản thế chấp ra phát mãi, được định giá lại là 302.000.000 VNĐ. Tôi muốn hỏi việc định giá lại là đúng hay sai?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày