xem tiền điện online

Từ 1/10, các NHTM sẽ không được cho vay ngoại tệ trung hạn và dài hạn để thanh. 200 tỷ cho vay lãi suất cắt cổ: 328%/năm. tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú... được thông qua thì đây sẽ là mức tăng cao nhất trong vòng mấy năm trở lại đây.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày