co vay co tra trong tinh yeu govern

Điều kiện Vay tiền Home Credit. - Khách hàng là công dân Việt Nam ở độ tuổi lao động. - Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng khác.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày