vay tiền qua chứng minh thư và bằng lái xe

Cách lách luật để công ty không phải ký hợp đồng lao động và đóng BHXH,. văn bản nào nói về điều này, nên mình không yên tâm khi dùng loại HĐ này.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày