tiền mãn kinh

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, trong tháng 11/2019, nhiều ngân hàng đã có các gói vay. Cảnh báo cho vay trực tuyến lãi suất 1.600%/năm. Lãi suất vay mua nhà tại một số ngân hàng hiện nay đang dao dộng từ 7,5-9,2%.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày