vay the chap lai suat thap

() – Đối với hợp đồng trọn gói, thanh toán theo tỷ lệ. quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, giá hợp đồng trọn gói là giá. loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày