bang mat viet nam - bang mat viet nam:

Nơi làm việc: Các cửa hàng điện máy tại Chư Sê/Đức Cơ - Gia Lai. Mô tả công việc: 1. Tiếp cận khách hàng: - Chủ động tiếp cận khách hàng; - Giới thiệu các.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày