vay vốn ngân hàng quân đội

Giấy đề nghị vay vốn ngân hàng theo mẫu của ngân hàng Vietcombank. Lãi suất vay tín chấp theo lương ngân hàng Vietcombank 0,8 – 1,2%/tháng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày