dien may xanh tphcm - dien may xanh tphcm:

Đặc điểm khí hậu và thời tiết của các khu vực khác nhau của Nga.. ví dụ như băng giá nổi tiếng của Nga ở khu vực trung tâm của đất nước, đang trở nên hiếm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày