ngân hàng tmcp đại chúng việt nam

DỰ ÁN DÁN PPF XPEL. thất ô tô · DÁN PHIM CÁCH NHIỆT TẠI HƯNG MINH · PHIM BẢO VỆ PPF – PAINT PROTECTION FILM · PHỦ CERAMIC CHO XE HƠI.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày